آپارتمان مبله یک خواب / میرداماد بین مینا و داراب نیا