آپارتمان مبله _تک خواب / بولوار فردوس _ سازمان برنامه جنوبی