قوانین برای مالکین

قوانین و مقررات سایت الو رزرو

قوانین مالکین:
۱- ساعت تحویل و تخلیه ملک توافقی است بین مسافر و میزبان و سایت الو رزرو دخالتی در این امر ندارد.
۲- میزبان باید متعهد شود که اطلاعات و عکس های ارائه شده از ملک حتما واقعی و تایید شده هستند.
۳- نظافت ، تمیزی و مرتب بودن ملک بر عهده مالک است.
۴- میزبان متعهد میشود ملک را سر ساعت معین به مهمان تحویل بدهد و سر ساعت معین تحویل بگیرد.
۵- قیمت واقعی خانه ها باید کاملا مشخص شده باشد و اخذ هرگونه مبلغ اضافی تحت هر عنوانی اعم از پورسانت،دلالی و…غیر مجاز است.
۶- میزبان تعهد مینماید که مالک یا نماینده مالک بوده و از بابت اجاره ملک بصورت کوتاه مدت ، منعی ندارد.
۷- در صورتی که میزبان شاهد رفتار نامناسب مانند موارد خلاف شرع، دزدی،خشونت و..بودند میتواند ضمن اطلاع به پلیس ، رزرو را کنسل نماید و بعد سایت را مطلع نماید.

قوانین رزرو و تحویل:
۱- زمان تحویل واحد ساعت ۱۴ و زمان تخلیه واحد ساعت ۱۲ می باشد، مگر در صورت توافق، در این صورت حتما از طریق واچر رسمی الو رزرو این موضوع را به مشتری اعلام نمایید تا در صورت موارد اختلاف، از سمت الو رزرو قابل پیگیری باشد.
۲- با توجه به تخفیف تعداد شب های بیشتر و همچنین عدم قرار دادن رزرو جدید از سوی مالک برای این تعداد شب، تسویه حساب کامل برای کل شب های اقامت باید در اولین شب اقامت انجام پذیرد.

جریمه یا هزینه کنسلی:
در ایام عادی و کمتر از ۲ روز، ۵۰ درصد مبلغ شب اول
در ایام تعطیلات مناسبتی و پیک و کمتر از ۳ روز تا یک روز قبل، معادل ۵۰ درصد کل مبلغ
در ایام تعطیلات مناسبتی و پیک و کمتر از ۱ روز، معادل ۱۰۰ درصد مبلغ کل میباشد.

○ کاربر قبول میکند کلیه شرایط و مقررات مربوطه مندرج در این متن را مطالعه و تایید نموده است.